Menu Główne
Strefa Wędkarza
Straż Rybacka
Widzisz objawy kłusownictwa, nie wahaj się zadzwoń i zawiadom Straż Rybacką lub Policje.

Społeczna Straż Rybacka:
Tel. 502 287 472

Państwowa Straż Rybacka:
Tel. 512 260 505
Strona w standardach ...
Strona kompatybilna z przeglądarkami

z przeglądarką Internet Explorer mogą występować problemy z wyświetlaniem treści, dlatego zalecamy korzystać z powyższych.

SKŁADKA CZŁONKOWSKA OGÓLNOZWIĄZKOWA NA 2018 r.

Wyciąg z uchwały programowej XXXI Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 21 października 2017 r. w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2017-2021

Lp.
Treść
Wysokość opłaty
w zł*
1. Składka członkowska* 86,-
2. Składka członkowska ulgowa 50%*

 1. młodzież szkolna i studenci w wieku 16-24 lat,
 2. członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW,
 3. mężczyźni od 65 roku życia*,
 4. kobiety od 60 roku życia*;
43,-
3. Składka członkowska ulgowa 75%*

 1. członkowie uczestnicy do lat 16,
 2. członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami;
22,-
4. Wpisowe*:

 1. członka zwyczajnego PZW,
 2. członka uczestnika PZW.

25,-
12,-
5. Legitymacja członkowska 5,-
 Uwaga: Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską

Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej w 2018 r. – Wypis z Uchwały Programowej XXXI KZD PZW:

*) II. Ustala się zasady stosowania ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i wpisowym.

1. Członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej:

 • młodzież szkolna i studenci od 16 do 24 lat – 50%,
 • mężczyźni po ukończeniu 65 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat– 50%,
 • kobiety po ukończeniu 60 roku życia, pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat – 50%,
 • odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW – 50%,
 • odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami – 75%;

Przyznawanie ulgi ze względu na wiek wraz z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r., na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW.

2. Członkowie uczestnicy PZW mają prawo do następujących ulg:

 • w zakresie wpisowego – do 100%,
 • w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej – 75%;

3. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich, z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW.

Objaśnienia dotyczące stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej w 2018 r.

 1. Młodzież do lat 14, nie zrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Ogólnozwiązkową składkę członkowską członka uczestnika uprawnionego do swojego łowiska uiszcza młodzież do lat 16 w wysokości 25% wartości znaku składki członkowskiej. Wysokość zniżki dla członka uczestnika w składce okręgowej, ustalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 3. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 2 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego.
 4. Członkowie PZW w wieku 16-24 lat są uprawnieni do 50% zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 5. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 6. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce okręgowej oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 7. System ulg zależnych od wieku (pkt. 2 i 3 tabeli) stosuje się w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.Na skróty ....
Sprzedarz zezwoleń
Partnerzy
ŚREM.pl
Śrem.pl

WIADOMOŚCI ŚREMSKIE
Srem.org.pl

TYDZIEŃ ZIEMI ŚREMSKIEJ
Tydzien.net.pl

Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań
pzw.poznan.pl

Polski Związek Wędkarski
pzw.org.pl

Państwowa Straż Rybacka
PSR.POZNAN.ibip.pl

PogodaZnajdz nas na nk.pl ...

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress