Menu Główne
Rezerwacja łowisk
Strefa Wędkarza
Straż Rybacka
Widzisz objawy kłusownictwa, nie wahaj się zadzwoń i zawiadom Straż Rybacką lub Policje.

Społeczna Straż Rybacka:
Tel. 502 287 472

Państwowa Straż Rybacka:
Tel. 512 260 505
Strona w standardach ...
Strona kompatybilna z przeglądarkami

z przeglądarką Internet Explorer mogą występować problemy z wyświetlaniem treści, dlatego zalecamy korzystać z powyższych.

    WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OKRĘGOWEJ NA ZAGOSPODAROWANIE
I OCHRONĘ WÓD NA 2019 ROK

Wyciąg z uchwały Nr 78/18 Zarządu Okręgu PZW Okręg w Poznaniu podjęta w dniu 27 września 2018 r. w sprawie wysokości składek i opłat na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2019
(podjętej na podstawie 
§ 47 pkt 8 Statutu PZW w oparciu o uchwałę nr 4/II/2018 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 24 lutego 2018 r. w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych)

 

Składka pełna (z brzegu, lodu i łodzi, wszystkie metody zgodnie z wydanym zezwoleniem) 
1 Składka podstawowa pełna      180,00 zł
2 Składka dla:

 •  odznaczonych Srebrną Odznaką PZW
 • strażników SSR posiadających minimum rok służby 1*
    115,00 zł
3 Składka dla:

 • odznaczonych Złotą Odznaką PZW
 • młodzieży szkolnej i studentów w wieku od 16 lat do ukończenia 24 lat
 • mężczyźn od 65 roku życia posiadających 10 letni staż w PZW2*
 • kobiet bez względu na wiek i staż w PZW
   
    80,00 zł
4 Składka dla:

 • dla członka uczestnika PZW (młodzież do ukończenia 16 lat)
 • odznaczonych Złotą Odznaką PZW z Wieńcami
     30,00 zł
5 Składka dla:

 • dla Członka PZW za osobę towarzyszącą3*
     30,00 zł
Składki niepełna
6
Podstawowa z brzegu i lodu (wszystkie metody)
   170,00 zł
7
Podstawowa z brzegu i lodu metodą spławikowo-gruntową
    160,00 zł
8
Podstawowa z brzegi u lodu metodą spławikowo-gruntową z wyłączeniem  wód górskich
    150,00 zł
9
Podstawowa na jeden wybrany akwen (jeden staw, jezioro, obwód rybacki rzeki) (wszystkie metody)
    140,00 zł
Składka uzupełniająca do składki podstawowej
10
Uzupełniająca do składki niepełnej podstawowej 4*
      10,00
  – 40,00 zł
Zwolnieni z wnoszenia składki
11
 • Członkowie Honorowi  PZW
 • Członkowie PZW którym udzielono ulgi na podstawie uchwały Nr 153/16 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie ulgi w składce okręgowej dla niepełnosprawnych członków 5*
      0,00 zł

 

Objaśnienie:

(źródło;http://www.poznan.pzw.org.pl/wiadomosci/178898/63/skladki_i_oplaty_na_ochrone_i_zagospodarowanie_wod_na_rok_2019)

1*) Strażnik korzystający z ulgi winien przedstawić aktualną na dany rok legitymację strażnika SSR potwierdzająca roczny staż, a w przypadku wydania nowej legitymacji przedstawia dodatkowo zaświadczenie wydane przez Komendanta Powiatowego SSR o stażu służby.  

2*) Przyznanie ulgi ze względu na wiek, łącznie z obowiązującym stażem PZW, obowiązuje od 01.01.2018 r. na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW lub legitymacji Członkowskiej poświadczającej staż.  

3*) Składkę za osobę towarzyszącą wnosi się bezpośrednio w Biurze ZO PZW w Poznaniu na podstawie złożonego pisemnego wniosku. Osoba towarzysząca nabywa uprawnienia do wędkowania w granicach uprawnień, stanowiska i limitu połowu Członka PZW wnoszącego składk. Osoba towarzysząca zobowiązana jest do posiadania karty wędkarskiej. Wnoszący składkę otrzymuje dla osoby towarzyszącej zezwolenie na amatorski połów ryb.  

4*) Składka uzupełniająca pozwala na rozszerzenie zezwolenia na wędkowanie o dodatkowe metody wędkowania tj. przejście od składki niepełnej podstawowej do składki pełnej podstawowej.  

5*) Ulgi udziela Zarząd Okręgu członkom PZW posiadającym znaczną niepełnosprawność ruchową lub umysłową, na pisemny wniosek zainteresowanego z udokumentowaną niesprawnością i opinią macierzystego Koła.  

Żeby zobaczyć tabelę opłat okresowych – kliknij tutaj
Na skróty ....
Sprzedarz zezwoleń
Partnerzy
ŚREM.pl
Śrem.pl

WIADOMOŚCI ŚREMSKIE
Srem.org.pl

TYDZIEŃ ZIEMI ŚREMSKIEJ
Tydzien.net.pl

Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań
pzw.poznan.pl

Polski Związek Wędkarski
pzw.org.pl

Państwowa Straż Rybacka
PSR.POZNAN.ibip.pl

PogodaZnajdz nas na nk.pl ...

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress