Menu Główne
Rezerwacja łowisk
Strefa Wędkarza
Straż Rybacka
Widzisz objawy kłusownictwa, nie wahaj się zadzwoń i zawiadom Straż Rybacką lub Policje.

Społeczna Straż Rybacka:
Tel. 502 287 472

Państwowa Straż Rybacka:
Tel. 512 260 505
Strona w standardach ...
Strona kompatybilna z przeglądarkami

z przeglądarką Internet Explorer mogą występować problemy z wyświetlaniem treści, dlatego zalecamy korzystać z powyższych.

Komentarz do wykazu wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu

1.  Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

2. Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych, hodowlanych, zimowiskach i rezerwatach. (informacyjnie, RAPR PZW rozdz. IV ust. 3 pkt. 3.2.)

3. Zakaz wędkowania na jeziorze Łoniewskim z brzegu, na terenie Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego w Osiecznej (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.)

4. Zakaz wędkowania na rozlewisku tzw. „Dzikim Stawie” pomiędzy jez. Drzeczkowskim i Witosławskim. (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.)

5. Zakaz wędkowania na kanale Doprowadzalnik B między jez. Wojnowickim i Jezierzyckim oraz na przepuście łączącym jez. Wieleńskie i Osłonińsko-Górskie w m. Osłonin (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.) i rzece Samicy pomiędzy jez. Łoniewskim a Drzeczkowskim.

6. Stawy: w Lasku Marcelińskim w Poznaniu, w Parku nad Wartą w Poznaniu i w Parku Miejskim w Śremie udostępnia się do wędkowania dla młodzieży do lat 16, osób niepełnosprawnych i  po uzyskaniu odrębnego zezwolenia Koła PZW opiekuna wody.                  

7. Rzeka Drawa obw. 3, 5 i 7 – udostępnione do wędkowania z brzegu i z łodzi na 1 wędkę od świtu do zmierzchu (Ustawa o Ryb. Śródl. Art. 8 ust. 1 pkt.11, RAPR PZW rozdz. IV ust. 3. pkt 3.1., Uchwała ZG PZW Nr 124 z 12.12.2008 r.)                         

8. Na akwenach dopuszczonych do wędkowania wyłącznie z brzegu obowiązuje zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich. Zakaz ten nie dotyczy zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu zanęt i przynęt. (Wykładnia ZO PZW w Poznaniu)

9. Wędkowanie na rz. Warcie i rz. Drawie na terenie poligonu wojskowego podlega przepisom dotyczącym terenów wojskowych. (Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej)

10. Wyłączony z wędkowania zostaje 22 metrowy odcinek j. Dolsk przy OSiR w Dolsku – miejsce wodowania sprzętu pływającego (Uchwała Nr 180/12 ZO z dnia 22.11.2012r.)           

11. Zakaz parkowania pojazdów mechanicznych poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi i w odległości mniejszej niż 20 m od lustra wody zalewu Śrem A Gaj. (Uchwała Nr 9/13 ZO z dnia 16.05.2013r.)

12. Zakaz zabierania ryb łososiowatych na rzece Wełnie wraz z dopływami stanowiącymi obwód rybacki nr 9. (Uchwała Nr 63/14 Prez. ZO z dnia 20.10.2014r.)

13. Zakaz wędkowania z wysp na stawach przy ul. Leszczyńskiej i Mieleszyńskiej w Poznaniu na tzw. „szachtach”. (Uchwała Nr 27/13 Prez. ZO z dnia 17.10.2013r.)             

14. Kanał Wojnowicki udostępniony jest do wędkowania tylko w czasie zawodów wędkarskich po uzyskaniu stosownego zezwolenia przez organizatora zawodów (Uchwała Nr 73/14 Prez. ZO z dnia 21.11.2014r.)

15. Zbiornik Zaborowo w Lesznie – zakaz wędkowania z pokrywy lodowej (Uchwała ZO PZW w Lesznie)

16. Zalew Śrem A Gaj – dopuszczalna ilość stosowanej zanęty spożywczej do 1 kg mieszanki suchej (Uchwała Nr 6/17 ZO z dnia 11.05.2017 r.)

17. Na żwirowni Krzywiń obowiązuje zakaz przebywania i wędkowania z cypla w północno-wschodniej części akwenu oraz na terenie wydobywania żwiru (Umowa dzierżawy z 2016 r.)

18. Staw Golejewko udostępnia się do wędkowania wyłącznie dla młodzieży do lat 16 (umowa dzierżawy z dnia 30.06.2016 r.)

19. Na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu z wyłączeniem rzeki Warty wraz z dopływami zniesiony jest limit ilościowy suma do zabrania z łowiska w ciągu doby (Uchwała Nr 235/2017 ZO z dnia 23.03.2017 r.)

20. Na zb. Pakosław wędkowanie dopuszczone jest wyłącznie na północnym brzegu (pomiędzy budowlą hydrotechniczną spustową a wpustową). (Umowa użytkowania z dnia 30.10.2017 r.)

21. Na zb. Rydzyna obowiązuje zakaz wędkowania na plaży oraz po 100 m w prawo i w lewo od budowli hydrotechnicznej spustowej. (Umowa użytkowania z dnia 30.10.2017 r.)

22. Na zb. Radzyny (Duże i Małe) obowiązuje zakaz połowu ryb metodą spinningową w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku. (Uchwała ZO Nr 23/17 z dnia 21.09.2017 r.)

23. Zakaz połowu na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku (Uchwała ZO Nr 21/17 z dnia 21.09.2017 r.)

24. Zasady wędkowania na łowiskach złów i wypuść (Uchwała ZO Nr 22/17 z dnia 21.09.2017 r.)
   a. zakaz zabierania ryb
   b. nakaz stosowania haków bezzadziorowych podczas wędkowania metodą spinningową i muchową
   c. zakaz przechowywania ryb w siatkach wędkarskich i workach karpiowych z wyłączeniem czasowego przechowywania ryb podczas zawodów wędkarskich
   d. zakaz organizowania zawodów wędkarskich na martwej rybie oraz zawodów podlodowych
   e. na zbiornikach Rydzyna i Jaraczewo obowiązuje zakaz stosowania środków pływających do celów wędkarskich z wyłączeniem zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu przynęt i zanęt
   f. zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako przynęty w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia każdego roku

25. Zakaz połowu amura na stawie Łęgoń Duży i Łęgoń Mały (Uchwała ZO Nr 71/18 z dnia 27.09.2018 r.)

26. Zakaz stawiania bojek (wyznaczających miejsce nęcenia, wędkowania) za wyjątkiem markerów połączonych na stałe linka z wędziskiem (Uchwała ZO Nr 72/18 z dnia 27.09.2018)

27. Na zbiornikach zaporowych po obniżeniu poziomu wody może być wprowadzony czasowy zakaz wędkowania przez koło PZW będące opiekunem zbiornika. (Uchwała ZO Nr 40/13 z dnia 28.11.2013 r.)

28. Na akwenach po zarybieniu może być wprowadzony czasowy zakaz wędkowania przez koło PZW będące opiekunem akwenu (Uchwała Prez. ZO Nr 87/18 z dnia 15.11.2018 r)

29. Zakaz wjazdu samochodów i przyczep campingowych na teren stanowiący własność Okręgu nad stawem Kachlarskim w Poznaniu za wyjątkiem zawodów wędkarskich. (Uchwała ZO Nr 95/18 z dnia 14.12.2018 r.)

Informacje dodatkowe do wykazu wód Okręgu PZW Poznań  

Obręby ochronne:                        

Obręby ochronne wyłączone z wędkowania zgodnie z art. 14 i art. 15 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 roku z późn. zm. i Uchwałą nr 3052/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r.                

Obręby ochronne na rzece Warcie i Wełnie

a) Obwód rybacki rzeki Warty Nr 6 – lewobrzeżna łacha tzw. „Stara Warta w Łęgu” na terenie wsi Łęg w okresie od 1 listopada do 30 czerwca;                            

b) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 – prawobrzeżna łacha tzw. „Ustalka” na terenie wsi Orkowo w 284 km rzeki  w okresie całego roku;                     

c) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 – lewobrzeżna łacha tzw. „Tuchoń” na terenie wsi Krajkowo w okresie całego roku;                              

d) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 – prawobrzeżna łacha tzw. „Trzykolne Młyny” na terenie wsi  Trzykolne Młyny i Czmoniec w okresie całego roku;                           

e) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 – prawobrzeżna łacha tzw. „Święconka” na terenie wsi Radzewice w okresie od 1 listopada do 30 czerwca;                            

f) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 8 – prawobrzeżny dopływ Warty rzeka Kończak /Struga Stobnicka/ od ujścia do rzeki Warty do jazu i młyna w Stobnicy w okresie całego roku;                           

g) Rezerwat „Słonawy” zakaz wędkowania na odcinku rzeki Wełny około 1 kilometra od spiętrzenia wody przy młynie Słonawy do ujścia do rzeki Warty oraz na prawej stronie rzeki Warty po 100 metrów w górę i w dół od ujścia rzeki Wełny;               

h) Obwód rybacki rzeki Warty Nr 11 – lewy brzeg rzeki Warty przy ujściu „Dormowska Struga” koło miejscowości Muchocin na odcinku od pierwszej ostrogi powyżej ujścia do czwartej ostrogi poniżej tego ujścia do rzeki Warty  (pomiędzy 120,0 a 121,5 km biegu Warty) w okresie od 15 grudnia do 31 marca.

Obręby ochronne na jeziorach:              

a) Obręb „Jezioro Małe” – położony na terenie gminy Włoszakowice. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.8 „Jezioro Wielkie na rzece Kanał Przemęcki nr 2″ (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje całą powierzchnię jeziora Małego. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 maja.                 

b) Obręb „Jezioro Zaborowskie” – położony na terenie gminy Przemęt. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.10 „Jezioro Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4″ (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje całą powierzchnię jeziora Zaborowskiego. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 maja.                        

c) Obręb „Jezioro Przemęckie” – położony na terenie gminy Przemęt. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.10 „Jezioro Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4″ (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje obszar wodny położony dookoła wyspy Konwaliowej w plosie o nazwie Jezioro Radomierskie. Granica od strony południowej biegnie między pomostem widokowym na ścieżce dydaktycznej, a drogą dochodzącą do jeziora przy wzniesieniu od strony Radomierza, natomiast od strony północnej granicę wyznacza linia pomiędzy pomostem przy Leśniczówce Przemęt w Perkowie, a działką nr 32/19 stanowiącą dojazd do nowo powstałych działek rekreacyjnych od strony Radomierza. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca.

d) Obręb „Jezioro Dominickie” – położony na terenie gminy Włoszakowice. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.7 „Jezioro Dominickie na rzece Kanał Przemęcki nr 1″ (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb znajduje się w południowo-wschodniej części jeziora i obejmuje całą zatokę jeziora. Granicę obwodu wyznacza linia roślinności wynurzonej tworząca charakterystyczny cypel, biegnąca dalej prostopadle do przeciwległego brzegu jeziora od strony wsi Dominice. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 lipca.                          

e) Obręb ochronny „Jezioro Witosławskie” – położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi on w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) – Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Obręb znajduje się w zachodniej części jeziora. Granica obrębu biegnie od cypla usytuowanego od strony wsi Witosław do południowo-wschodniego brzegu jeziora na wysokości grobli stawowej. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca.

f) Obręb ochronny „Jezioro Wojnowickie” – położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi on w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) – Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Obręb znajduje się w północnej części jeziora od dopływającej do jeziora Samicy aż do dopływającego do jeziora Kanału Przerzutowego. Granica obrębu biegnie wzdłuż brzegu w odległości 100 m w głąb jeziora. Obręb ustanawia się w okresie      od 1 marca do 15 czerwca.                         

g) Obręb ochronny „Jezioro Drzeczkowo” – położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) – Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Granicę obrębu tworzy południowo-wschodnia część jeziora, począwszy od linii łączącej przybrzeżną część jeziora od trzcinowego cypla na wysokości żwirowni i ustawionego tam znaku (tablicy) w odległości 150 m w głąb jeziora i dalej     w linii prostej w kierunku zatoki, z której uchodzi kanał łączący jeziora Drzeczkowskie i Witosławskie. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 31 maja.

h) Obręb „Jezioro Brzeźnie” – położony na terenie gminy Wijewo. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.12. „Jezioro Białe-Miałkie na rzece Kanał Kaszczorski nr 2″ (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb tworzy część jeziora Brzeźnie usytuowana we wschodniej stronie akwenu i obejmuje całą powierzchnię płytkiej zatoki od strony dopływu z jeziora Zapowiednik. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 30 czerwca.      

i) Obwód Rybacki Nr 60 Jezioro Niepruszewskie – lewobrzeżny odcinek jeziora od miejsca tzw. Borku (lasek) usytuowany na wysokości plaży Niepruszewskiej po drugiej stronie brzegu i dalej w dół do cypla tzw. Baby na szerokości 50 m od linii brzegowej w okresie od 1 stycznia do 31 maja.    

Strefy ochronne ujęć wody:                     

1. Ujęcie wody Mosina-Krajkowo. Ochronę ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona rozporządzeniem nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego z  dnia 14 grudnia 2001r., obejmująca obszar chroniony o wielkości 6100,8ha. Obszar obejmuje:                              

bezpośrednią strefę ochronną, tj. obszar położony na trasie nadzalewowej Mosina-Krajkowo, oraz na trasie zalewowej na terenie tzw.  „wyspy  Krajkowskiej” pomiędzy rzeką Wartą a kanałem ochronnym, tereny te są własnością gminy Mosina i znajdują się w wieczystym   użytkowaniu „AQUANET-u”,                          

pośrednią wewnętrzną strefę ochronną tj. obszar ograniczony od zachodu linią PKP, od wschodu starorzeczem Warty między Radzewicami a Rogalinkiem, od południa – południową granicą Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, od północy – Kanałem Mosińskim na odcinku ujściowym.     

2. Ujęcie wody Dębina. Ochronne ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona decyzją nr OS-6210-15/99/2000-GW wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2000 r., obejmująca obszar:                       

ochrony bezpośredniej – 169 ha – obejmuje dwa odrębne obszary, dla części południowej  i północnej ujęcia, które zostało przecięte  autostradą A2. Obszar ten zawarty jest (mniej więcej) pomiędzy wschodnim brzegiem Warty a ulicą Dolna Wilda na odcinku torów PKP do południowej granicy Poznania (rejon Lasku Dębińskiego), ochrony pośredniej wewnętrznej – 46 ha, poszerzony jest o poszczególne tereny przy ulicy Dolna Wilda,                        

ochrony pośredniej zewnętrznej wód podziemnych i powierzchniowych – 359,6 ha, obejmuje ww. obszary i dodatkowo tereny na północ od linii PKP (łącznie z Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej), ulicy Piastowskiej do ulicy Hetmańskiej, oraz na południu pomiędzy ulicą Armii Poznań w Luboniu, rzeka Wartą a ulicą Starołęcką (do strumienia Czapnica),                         

ochrony pośredniej zewnętrznej wód powierzchniowych – obejmuje koryto rzeki Warty od ujścia Strumienia Czapnica do ujścia Strumienia Wirynka.                                                       

Rezerwaty przyrody:                    

1. Rezerwat przyrody „Słonawy” zakaz wędkowania na odcinku rzeki Wełny około 1 km od spiętrzenia wody przy młynie Słonawy do ujścia do rzeki Warty oraz na prawej stronie rzeki Warty po 100 m w górę i w dół od ujścia rzeki Wełny. (Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 marca 1957r.)          

2. Rezerwat przyrody „Wełna” zakaz przebywania poza wyznaczonymi miejscami na terenie rezerwatu, który obejmuje odcinek rzeki Wełny o długości 3,5 km pomiędzy mostem we wsi Wełna i mostem w Jaraczu Młynie.  

3. Rezerwat przyrody „Dołęga”, zakaz przebywania poza wyznaczonymi miejscami na terenie rezerwatu, który obejmuje brzegi rzeki Warty Nr 8. Rezerwat ten rozciąga się nad rzeką Wartą, w miejscu ujścia do niej rzeczki Samicy.

4. Rezerwat przyrody „Miranowo”, zakaz ruchu pieszego oraz połowu ryb i innych organizmów wodnych na terenie całego rezerwatu, który obejmuje zachodni brzeg jez. Dolsk Wielki – m.in. działkę 579/7

Zimowiska, tarliska i ostoje ryb:                            

a) Ostoja ryb w ciągu całego roku na odcinku 120 m Zalewu Śrem Gaj od strony miejscowości Psarskie (Uchwała Nr 185/13 Prez. ZO z dnia 28.03.2013r.)                     

b) Zimowisko od 1 grudnia do końca lutego odcinek rzeki Warta od tablicy kilometrowej 305 do tablicy kilometrowej 307 w miejscowości Zaborowo (Uchwała nr 126/11 Prez. ZO z dnia 23.10.2011r. oraz Uchwała nr 57/14 ZO z dnia 11.07.2014r. Uchwała nr 129/15 Prez. ZO z dnia 12.11.2015r.)

c) Ostoja ryb w ciągu całego roku – zakaz wędkowania z wysp na stawach tzw. szachtach przy ul. Leszczyńskiej i Mieleszyńskiej w Poznaniu (Uchwała Nr 27/13 Prez. ZO z dnia 17.10.2013r.)

d) Tarlisko ryb łososiowatych na rzece Wełnie od spiętrzenia wody w miejscowości Jaracz do ujścia rzeki Flinty w okresie od 1 września do 31 stycznia. (Uchwała Nr 35/13 ZO z dnia 28.11.2013r.)

e) Tarlisko ryb na jeziorze Łoniewskim na wysokości cypla w m. Osieczna (Uchwała nr 117/2015 ZO z dnia 15.05.2015r.)

f) Zimowisko i ostoja ryb od 1 grudnia do 28 lutego na odcinku rzeki Warty od 282 km do 283 km rzeki tj. na wysokości wsi Orkowo. (Uchwała nr 116/2015 ZO z dnia 15.05.2015r.)

g) Zimowisko ryb od 1 listopada do 15 maja w porcie na rzece Warcie w Obornikach z wyłączeniem organizacji zawodów spławikowych na żywej rybie. (Uchwała nr 119/2015 z dnia 15.05.2015r.)                

Poligon:                             

Zakaz wstępu na terenie poligonu wojskowego Biedrusko i Drawsko Pomorskie bez stosownej przepustki.  (Ustawa z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP z późn. zm.)

Poligon Biedrusko: lewa strona rzeki Warty na odcinku około 8km, od 200m poniżej mostu drogowego Biedrusko-Bolechowo do Golebowa. Prawa strona rzeki Warty na odcinku około 5km, od Starczanowa do Łukowa oraz jezioro Glinno.

Poligon Drawsko Pomorskie: rzeka Drawa od jeziora Lubie do kanału Prostynia.”                                                         

Używanie łodzi z silnikiem spalinowym:                           

ograniczenia wprowadza rada powiatu na mocy uchwały, szczegóły zawierają stosowne uchwały                        

Inne ograniczenia:

Zakaz wędkowania z zapór i wałów zbiornika Jeżewo oraz obwodu rybackiego zbiornika Wonieść, tj. należących do tego obwodu jezior: Drzeczkowskiego, Witosławskiego, Wojnowickiego, Jezierzyckiego i  Wonieskiego oraz innych urządzeń hydrotechnicznych zgodnie z obowiązującym prawem.         
Na skróty ....
Sprzedaż zezwoleń
Partnerzy
ŚREM.pl
Śrem.pl

WIADOMOŚCI ŚREMSKIE
Srem.org.pl

TYDZIEŃ ZIEMI ŚREMSKIEJ
Tydzien.net.pl

Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań
pzw.poznan.pl

Polski Związek Wędkarski
pzw.org.pl

Państwowa Straż Rybacka
PSR.POZNAN.ibip.pl

Facebook
PogodaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress