Menu Główne
Strefa Wędkarza
Straż Rybacka
Widzisz objawy kłusownictwa, nie wahaj się zadzwoń i zawiadom Straż Rybacką lub Policje.

Społeczna Straż Rybacka:
Tel. 502 287 472

Państwowa Straż Rybacka:
Tel. 512 260 505
Strona w standardach ...
Strona kompatybilna z przeglądarkami

z przeglądarką Internet Explorer mogą występować problemy z wyświetlaniem treści, dlatego zalecamy korzystać z powyższych.

Komentarz do wykazu wód ogólnodostępnych Okręgu PZW w Poznaniu

1. Połów ryb odbywa się w sposób i na zasadach określonych w Regulaminie Amatorskiego Połowu Ryb PZW.
2. Zabrania się wędkowania w obrębach ochronnych, hodowlanych, zimowiskach i rezerwatach. (informacyjnie, RAPR PZW rozdz. IV ust. 3 pkt. 3.2.)
3. Zakaz wędkowania na jeziorze Łoniewskim z brzegu, na terenie Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego w Osiecznej (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.)
4. Zakaz wędkowania na rozlewisku tzw. „Dzikim Stawie” pomiędzy jez. Drzeczkowskim i Witosławskim. (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.)
5. Zakaz wędkowania na kanale Doprowadzalnik B między jez. Wojnowickim i Jezierzyckim oraz na przepuście łączącym jez. Wieleńskie i Osłonińsko-Górskie w m. Osłonin (Uchwała Nr 58/10 Prez. ZO z dnia 08.11.2010r.)
6. Stawy: w Lasku Marcelińskim w Poznaniu, w Parku nad Wartą w Poznaniu i w Parku Miejskim w Śremie udostępnia się do wędkowania dla młodzieży do lat 16, osób niepełnosprawnych i  po uzyskaniu odrębnego zezwolenia Koła PZW opiekuna wody.
7. Rzeka Drawa obw. 3, 5 i 7 – udostępnione do wędkowania z brzegu i z łodzi na 1 wędkę od świtu do zmierzchu (Ustawa o Ryb. Śródl. Art. 8 ust. 1 pkt.11, RAPR PZW rozdz. IV ust. 3. pkt 3.1., Uchwała ZG PZW Nr 124 z 12.12.2008 r.)
8. Zakaz używania sprzętu pływającego do celów wędkarskich nie dotyczy zdalnie sterowanych modeli łodzi do wywozu zanęt i przynęt              (Wykładnia ZO PZW w Poznaniu)
9. Wędkowanie na rz. Warcie i rz. Drawie na terenie poligonu wojskowego podlega przepisom dotyczącym terenów wojskowych. (Ustawa o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej)
10. Wyłączony z wędkowania zostaje 22 metrowy odcinek j. Dolsk przy OSiR w Dolsku – miejsce wodowania sprzętu pływającego (Uchwała Nr 180/12 ZO z dnia 22.11.2012r.)
11. Zakaz parkowania pojazdów mechanicznych poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi i w odległości mniejszej niż 20 m od lustra wody zalewu Śrem A Gaj. (Uchwała Nr 9/13 ZO z dnia 16.05.2013r.)
12. Zakaz zabierania ryb łososiowatych na rzece Wełnie wraz z dopływami stanowiącymi obwód rybacki nr 9. (Uchwała Nr 63/14 Prez. ZO z dnia 28.10.2014r.)
13. Zakaz wędkowania z wysp na stawach przy ul. Leszczyńskiej i Mieleszyńskiej w Poznaniu na tzw. „szachtach”. (Uchwała Nr 27/13 Prez. ZO z dnia 17.10.2013r.)
14. Ogranicza się ilość stosowanej zanęty na  zawodach wędkarskich organizowanych na wodach stojących i kanałach do 1 kg zanęty spożywczej. (Uchwała Nr 64/14 Prez. ZO z dnia 20.10.2014r.)
15. Kanał Wojnowicki udostępniony jest do wędkowania tylko w czasie zawodów wędkarskich po uzyskaniu stosownego zezwolenia przez organizatora zawodów.

 

Informacje dodatkowe do wykazu wód Okręgu PZW Poznań  

Obręby ochronne:                        
Obręby ochronne wyłączone z wędkowania zgodnie z art. 14 i art. 15 Ustawy o Rybactwie Śródlądowym z dnia 18.04.1985 roku z późn. zm. i Uchwałą nr 76/06 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2006 r.

Obręby ochronne na rzece Warcie
a) Obwód rybacki rzeki Warty Nr 6 – lewobrzeżna łacha tzw. Stara Warta w Łęgu na terenie wsi Łęg w okresie od 1 listopada do 30 czerwca;
b) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 – prawobrzeżna łacha tzw. „Ustalka” na terenie wsi Orkowo w 284 km rzeki  w okresie całego roku;
c) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 – lewobrzeżna łacha tzw. „Tuchoń” na terenie wsi Krajkowo w okresie całego roku;
d) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 – prawobrzeżna łacha tzw. „Trzykolne Młyny” na terenie wsi  Trzykolne Młyny i Czmoniec w okresie całego roku;
e) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 6 – prawobrzeżna łacha tzw. „Święconka” na terenie wsi Radzewice w okresie od 1 listopada do 30 czerwca;
f) Obwód Rybacki rzeki Warty Nr 8 – prawobrzeżny dopływ Warty rzeka Kończak /Struga Stobnicka/ od ujścia do rzeki Warty do jazu i młyna w Stobnicy w okresie całego roku;
g) Rezerwat „Słonawy” zakaz wędkowania na odcinku rzeki Wełny około 1 kilometra od spiętrzenia wody przy młynie Słonawy do ujścia do rzeki Warty oraz na prawej stronie rzeki Warty po 100 metrów w górę i w dół od ujścia rzeki Wełny;
h) Obwód Rybacki Nr 60 Jezioro Niepruszewskie – lewobrzeżny odcinek jeziora od miejsca tzw. Borku (lasek) usytuowany na wysokości plaży Niepruszewskiej po drugiej stronie brzegu i dalej w dół do cypla tzw. Baby na szerokości 50 m od linii brzegowej w okresie od 1 stycznia do 31 maja.

Obręby ochronne na jeziorach:              
a) Obręb „Jezioro Małe” – położony na terenie gminy Włoszakowice. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.8 „Jezioro Wielkie na rzece Kanał Przemęcki nr 2″ (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje całą powierzchnię jeziora Małego. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 maja.
b) Obręb „Jezioro Zaborowskie” – położony na terenie gminy Przemęt. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.10 „Jezioro Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4″ (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje całą powierzchnię jeziora Zaborowskiego. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 maja.
c) Obręb „Jezioro Przemęckie” – położony na terenie gminy Przemęt. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.10 „Jezioro Przemęckie na rzece Kanał Przemęcki nr 4″ (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb obejmuje obszar wodny położony dookoła wyspy Konwaliowej w plosie o nazwie Jezioro Radomierskie. Granica od strony południowej biegnie między pomostem widokowym na ścieżce dydaktycznej, a drogą dochodzącą do jeziora przy wzniesieniu od strony Radomierza, natomiast od strony północnej granicę wyznacza linia pomiędzy pomostem przy Leśniczówce Przemęt w Perkowie, a działką nr 32/19 stanowiącą dojazd do nowo powstałych działek rekreacyjnych od strony Radomierza. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca.
d) Obręb „Jezioro Dominickie” – położony na terenie gminy Włoszakowice. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.7 „Jezioro Dominickie na rzece Kanał Przemęcki nr 1″ (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb znajduje się w południowo-wschodniej części jeziora i obejmuje całą zatokę jeziora. Granicę obwodu wyznacza linia roślinności wynurzonej tworząca charakterystyczny cypel, biegnąca dalej prostopadle do przeciwległego brzegu jeziora od strony wsi Dominice. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 lipca.
e) Obręb ochronny „Jezioro Witosławskie” – położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi on w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) – Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Obręb znajduje się w zachodniej części jeziora. Granica obrębu biegnie od cypla usytuowanego od strony wsi Witosław do południowo-wschodniego brzegu jeziora na wysokości grobli stawowej. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca.
f) Obręb ochronny „Jezioro Wojnowickie” – położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi on w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) – Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Obręb znajduje się w północnej części jeziora od dopływającej do jeziora Samicy aż do dopływającego do jeziora Kanału Przerzutowego. Granica obrębu biegnie wzdłuż brzegu w odległości 100 m w głąb jeziora. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 15 czerwca.
g) Obręb ochronny „Jezioro Drzeczkowo” – położony na terenie gminy Osieczna. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr 52 „Zbiornik wodny Wonieść na rzece Samica (kanał Wonieść) – Nr 1 (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW w Poznaniu). Granicę obrębu tworzy południowo-wschodnia część jeziora, począwszy od linii łączącej przybrzeżną część jeziora od trzcinowego cypla na wysokości żwirowni i ustawionego tam znaku (tablicy) w odległości 150 m w głąb jeziora i dalej w linii prostej w kierunku zatoki, z której uchodzi kanał łączący jeziora Drzeczkowskie i Witosławskie. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 31 maja.
h) Obręb „Jezioro Brzeźnie” – położony na terenie gminy Wijewo. Wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.12. „Jezioro Białe-Miałkie na rzece Kanał Kaszczorską nr 2″ (wg Rozporządzenia Dyrektora RZGW we Wrocławiu). Obręb tworzy część jeziora Brzeźnie usytuowana we wschodniej stronie akwenu i obejmuje całą powierzchnię płytkiej zatoki od strony dopływu z jeziora Zapowiednik. Obręb ustanawia się w okresie od 1 marca do 30 czerwca.

Zakaz wędkowania z zapór i wałów zbiornika Jeżewo oraz obwodu rybackiego zbiornika Wonieść, tj. należących do tego obwodu jezior: Drzeczkowskiego, Witosławskiego, Wojnowickiego, Jezierzyckiego i  Wonieskiego oraz innych urządzeń hydrotechnicznych zgodnie z obowiązującym prawem;

Zabrania się wjazdu samochodami, biwakowania i rozpalania ognisk na terenach przywarcianych będących w gestii „Majątku Rogalin” Sp. z o.o. W miejscowości Rogalin  (Rozporządzenie nr 4/97 Wojewody Poznańskiego z dnia 26.06.1997 r w sprawie utworzenia Rogalińskiego Parku Krajobrazowego)

Strefy ochronne ujęć wody:                     
1. Ujęcie wody Mosina-Krajkowo. Ochronę ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona rozporządzeniem nr 51/01 Wojewody Wielkopolskiego z  dnia 14 grudnia 2001r., obejmująca obszar chroniony o wielkości 6100,8ha. Obszar obejmuje:
– bezpośrednią strefę ochronną, tj. obszar położony na trasie nadzalewowej Mosina-Krajkowo, oraz na trasie zalewowej na terenie tzw.  „wyspy  Krajkowskiej” pomiędzy rzeką Wartą a kanałem ochronnym, tereny te są własnością gminy Mosina i znajdują się w wieczystym   użytkowaniu „AQUANET-u”,
– pośrednia wewnętrzna strefę ochronną tj. obszar ograniczony od zachodu linia PKP, od wschodu starorzeczem Warty między Radzewicami a Rogalinkiem, od południa – południową granicą Wielkopolskiej Doliny Kopalnej, od północy – Kanałem Mosińskim na odcinku ujściowym.

2. Ujęcie wody Dębina. Ochronne ujęcia zapewnia strefa ochronna, wyznaczona decyzją nr OS-6210-15/99/2000-GW wydaną przez Prezydenta Miasta Poznania z dnia 17 kwietnia 2000 r., obejmująca obszar:
– ochrony bezpośredniej – 169 ha – obejmuje dwa odrębne obszary, dla części południowej  i północnej ujęcia, które zostało przecięte  autostradą A2. Obszar ten zawarty jest (mniej więcej) pomiędzy wschodnim brzegiem Warty a ulicą Dolna Wilda na odcinku torów PKP do południowej granicy Poznania (rejon Lasku Dębińskiego),
– ochrony pośredniej wewnętrznej – 46 ha, poszerzony jest o poszczególne tereny przy ulicy Dolna Wilda,
– ochrony pośredniej zewnętrznej wód podziemnych i powierzchniowych – 359,6 ha, obejmuje ww. obszary i dodatkowo tereny na północ od linii PKP (łącznie z Stacją Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej), ulicy Piastowskiej do ulicy Hetmańskiej, oraz na południu pomiędzy ulicą Armii Poznań w Luboniu, rzeka Wartą a ulicą Starołęcką (do strumienia Czapnica),
– ochrony pośredniej zewnętrznej wód powierzchniowych – obejmuje koryto rzeki Warty od ujścia Strumienia Czapnica do ujścia Strumienia Wirynka.

                              
Rezerwaty przyrody:    
1. Rezerwat „Słonawy” zakaz wędkowania na odcinku rzeki Wełny około 1 km od spiętrzenia wody przy młynie Słonawy do ujścia do rzeki Warty oraz na prawej stronie rzeki Warty po 100 m w górę i w dół od ujścia rzeki Wełny. (Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 6 marca 1957r.)
2. Rezerwat „Jezioro Trzebidzkie” zakaz wędkowania na obszarze całego jeziora znajdującego się w gminie Przemęt, powiat Wolsztyn. Jezioro wchodzi w skład obwodu rybackiego Nr VIII.8 „Jezioro Wielkie na rzece Kanał Przemęcki nr 2″ (Rozporządzenia Nr 33/2001 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 01.10.2001r.)

Zimowiska, tarliska i ostoje ryb:                            
a) Ostoja ryb w ciągu całego roku na odcinku 120 m Zalewu Śrem Gaj od strony miejscowości Psarskie (Uchwała Nr 185/13 Prez. ZO z dnia 28.03.2013r.)
b) Zimowisko od 1 grudnia do końca lutego odcinek rzeki Warta od 286 km do końca zabudowań Centrum Hipiki w Jaszkowie oraz od tablicy kilometrowej 305 do tablicy kilometrowej 307 w miejscowości Zaborowo (Uchwała nr 126/11 Prez. ZO z dnia 23.10.2011r. oraz Uchwała nr 57/14 ZO z dnia 11.07.2014r.)
c) Ostoja ryb w ciągu całego roku – zakaz wędkowania z wysp na stawach tzw. szachtach przy ul. Leszczyńskiej i Mieleszyńskiej w Poznaniu (Uchwała Nr 27/13 Prez. ZO z dnia 17.10.2013r.)
d) Tarlisko ryb łososiowatych na rzece Wełnie od spiętrzenia wody w miejscowości Jaracz do ujścia rzeki Flinty w okresie od 1 września do 31 stycznia. (Uchwała Nr 35/13 ZO z dnia 28.11.2013r.)

Poligon:                             
Zakaz wstępu na terenie poligonu wojskowego Biedrusko i Drawsko Pomorskie bez stosownej przepustki.  (Ustawa z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP z późn. zm.)
Poligon Biedrusko: lewa strona rzeki Warty na odcinku około 8km, od 200m poniżej mostu drogowego Biedrusko-Bolechowo do Golebowa. Prawa strona rzeki Warty na odcinku około 5km, od Starczanowa do Łukowa oraz jezioro Glinno.
Poligon Drawsko Pomorskie: rzeka Drawa od jeziora Lubie do kanału Prostynia.”

Używanie łodzi z silnikiem spalinowym:                           
ograniczenia wprowadza rada powiatu na mocy uchwały, szczegóły zawierają stosowne uchwały
Na skróty ....
Sprzedarz zezwoleń
Partnerzy
ŚREM.pl
Śrem.pl

WIADOMOŚCI ŚREMSKIE
Srem.org.pl

TYDZIEŃ ZIEMI ŚREMSKIEJ
Tydzien.net.pl

Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań
pzw.poznan.pl

Polski Związek Wędkarski
pzw.org.pl

Państwowa Straż Rybacka
PSR.POZNAN.ibip.pl

PogodaZnajdz nas na nk.pl ...

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress