Menu Główne
Rezerwacja łowisk
Strefa Wędkarza
Straż Rybacka
Widzisz objawy kłusownictwa, nie wahaj się zadzwoń i zawiadom Straż Rybacką lub Policje.

Społeczna Straż Rybacka:
Tel. 502 287 472

Państwowa Straż Rybacka:
Tel. 512 260 505
Strona w standardach ...
Strona kompatybilna z przeglądarkami

z przeglądarką Internet Explorer mogą występować problemy z wyświetlaniem treści, dlatego zalecamy korzystać z powyższych.

RZEKA WARTA
Obwód rybacki rzeki Warta – Nr 6
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii prawego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki Prosna z linią lewego brzegu rzeki Warta do osi podłużnej mostu w miejscowości Rogalinek na drodze wojewódzkiej Mosina – Kórnik, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

Obwód rybacki rzeki Warta – Nr 7
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Rogalinek na drodze wojewódzkiej Mosina – Kórnik do osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Oborniki na trasie Poznań – Piła, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów, w tym wody starorzecza Kocie Doły w miejscowości Luboń, z wyłączeniem wód:
1) rzeki Bogdanka na odcinku od osi przepustu kolejowego na trasie Poznań – Oborniki do wlotu do przepustu na ulicy Pułaskiego w miejscowości Poznań;
2) rzeki Cybina na odcinku od osi podłużnej mostu na obwodnicy kolejowej Poznań – Antoninek do osi jazu w miejscu wypływu rzeki z jeziora Malta, wraz z wodami położonych na tym odcinku stawów: Antoninek, Młyński, Browarny i Olszak, oraz jeziora Malta.

Obwód rybacki rzeki Warta – Nr 8
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od osi podłużnej mostu kolejowego w miejscowości Oborniki na trasie Poznań – Piła do linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Smolnica z linią prawego brzegu rzeki Warta, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

Obwód rybacki rzeki Warta – Nr 9
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Smolnica z linią prawego brzegu rzeki Warta do linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Chojeńskie z linią prawego brzegu rzeki Warta, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

Obwód rybacki rzeki Warta – Nr 10
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Chojeńskie z linią prawego brzegu rzeki Warta do linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Barlińskie z linią prawego brzegu rzeki Warta, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

Obwód rybacki rzeki Warta – Nr 11
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warta na odcinku od linii prostej prostopadłej do linii lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu dopływu z Jeziora Barlińskie z linią prawego brzegu rzeki Warta do linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Warta przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Noteć z linią prawego brzegu rzeki Warta, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiornik ów wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

RZEKA WEŁNA

Obwód rybacki rzeki Wełna – Nr 6
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wełna na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki, 100 m poniżej miejsca wypływu rzeki z Jeziora Żernickie do linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Wełna przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii lewego brzegu rzeki Struga Gołaniecka z linią prawego brzegu rzeki Wełna, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

Obwód rybacki rzeki Wełna – Nr 8
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wełna na odcinku od osi kładki w miejscowości Ostrowo-Młyn do osi jazu młyńskiego w miejscowości Jaracz-Młyn wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku, oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo jego dopływów.

Obwód rybacki rzeki Wełna – Nr 9
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wełna na odcinku od osi jazu młyńskiego w iejscowości Jaracz-Młyn do ujścia do rzeki Warta, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka rzeki albo jego dopływów.

RZEKA NOTEĆ

Obwód rybacki rzeki Noteć – Nr 9
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Noteć na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze wojewódzkiej Gołańcz – Wyrzysk do linii prostej prostopadłej do lewego brzegu rzeki Noteć przechodzącej przez punkt położony na zbiegu linii prawego brzegu rzeki Drawa z linią prawego brzegu rzeki Noteć, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym odpływie lub dopływie do wód tego odcinka albo jego dopływów.

RZEKA DRAWA

Obwód rybacki rzeki Drawa – Nr 3
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Budów . Głęboczek do linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tej rzeki, 200 m powyżej miejsca wpływu rzeki do Jeziora Lubie, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku.

Obwód rybacki rzeki Drawa – Nr 5
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej mostu na drodze gminnej Sienica – Karwice do osi podłużnej mostu w miejscowości Prostynia na drodze krajowej Recz – Kalisz Pomorski, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku;
2) kanału Prostynia na odcinku od linii prostej przechodzącej przez punkty położone na lewym i prawym brzegu tego kanału, 200 m poniżej miejsca wypływu kanału z jeziora Prostynia do ujścia do rzeki Drawa.

Obwód rybacki rzeki Drawa – Nr 7
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od osi podłużnej mostu w miejscowości Prostynia na drodze krajowej Recz – Kalisz Pomorski do osi podłużnej mostu w rejonie miejsca wpływu rzeki do jeziora Grażyna (Dubie Północne), wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód jeziora Płytkie.

Obwód rybacki rzeki Drawa – Nr 10
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Drawa na odcinku od dolnej granicy Drawieńskiego Parku Narodowego do ujścia do rzeki Noteć, wraz z wodami jej dopływów na tym odcinku oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

RZEKA ORLA

Obwód rybacki rzeki Orla – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Orla od jej źródła do ujścia rzeki Orla do rzeki Barycz, wraz z wodami jej dopływów. Granica obwodu rybackiego w ujściu rzeki Orla do rzeki Barycz wyznaczona jest linią prostą, łączącą punkt położony u zbiegu lewego brzegu rzeki Orla i prawego brzegu rzeki Barycz z punktem położonym u zbiegu prawego brzegu rzeki Orla i prawego brzegu rzeki Barycz.

KANAŁ MOSIŃSKI

Obwód rybacki Kanału Mosińskiego – Nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Obra na odcinku od jej źródeł do połączenia z Kanałem Obry,
2) Kanału Obry na odcinku od połączenia z rzeką Obra do połączenia z Kanałem Kościańskim,
3) Kanału Kościańskiego na odcinku od połączenia z Kanałem Obry do ujścia do kanału Prut I
– wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz wodami staro rzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków albo ich dopływów, położonych w granicach regionu wodnego Warty.

Obwód rybacki Kanału Mosińskiego – Nr 2
Obwód rybacki obejmuje wody:
1) rzeki Mogilnica na odcinku od osi przepustu na drodze międzynarodowej Poznań – Świecko do połączenia z kanałem Prut I,
2) kanału Prut I od połączenia z rzeką Mogilnica do połączenia z Kanałem Mosińskim,
3) Kanału Mosińskiego od połączenia z kanałem Prut I do ujścia do rzeki Warta
– wraz z wodami dopływów tych odcinków cieków oraz wodami starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym bądź okresowym dopływie lub odpływie do wód tych odcinków albo ich dopływów.
Na skróty ....
Sprzedaż zezwoleń
Partnerzy
ŚREM.pl
Śrem.pl

WIADOMOŚCI ŚREMSKIE
Srem.org.pl

TYDZIEŃ ZIEMI ŚREMSKIEJ
Tydzien.net.pl

Polski Związek Wędkarski Okręg Poznań
pzw.poznan.pl

Polski Związek Wędkarski
pzw.org.pl

Państwowa Straż Rybacka
PSR.POZNAN.ibip.pl

Facebook
PogodaFacebook

Likebox Slider Pro for WordPress