Egzamin na kartę wędkarską

Uwaga: egzaminy na kartę wędkarską w roku 2024,
odbywać się od 23.02 co drugi piątek, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu godziny
przeprowadzenia egzaminu – kontakt:

kol. Łukasz Kropacz – Przew. Komisji Egzaminacyjnej;
tel. 502 287 472
tel. 502 287 439

Egzamin przeprowadza się ze znajomości następujących przepisów:
– Ustawy o rybactwie śródlądowym z dnia 18.04.1985 r. z późniejszymi zmianami
– Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie z późniejszymi zmianami
– innych aktualnych rozporządzeń i ustaw regulujących zasady prowadzenia amatorskiego połowu ryb.

Egzamin obejmuje m. in. następującą tematykę:
– prawa i obowiązki wędkującego,
– zasady amatorskiego połowu ryb wynikające z ww. przepisów,
– umiejętność rozpoznawanie gatunków ryb. 

I. OPŁATA ZA EGZAMIN

  • Opłata za egzamin na kartę wędkarską – 70,00 zł (z Vat)
  • Z opłaty zwolniona jest młodzież ucząca się do ukończenia 19 lat

Przed przystąpieniem do egzaminu prosimy o dokonanie wpłaty na rachunek bankowy Koła PZW nr 127 Śrem-Miasto – przedłożenie Komisji Egzaminacyjnej dowodu wpłaty.

Nr rachunku: Santander  64 1090 1476 0000 0001 2264 3030

 II. OPŁATA ZA WYDANIE KARTY WĘDKARSKIEJ:

Opłata w wysokości 10,00 zł wnoszona na konto właściwego Starostwa Powiatowego w dowolnej placówce bankowej lub pocztowej.

UWAGA: Dowód wniesionej opłaty stanowi załącznik do wniosku o wydanie karty wędkarskiej składanego we właściwym Starostwie Powiatowym.

Rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Śremie, na który należy wnosić opłatę za wydanie karty wędkarskiej (nie mylić z opłatą za egzamin):

Bank: PKO BP SA w Śremie
Nr rachunku: 25 1020 4027 0000 1902 1393 2522