Wysokość składek i opłat okresowych za zezwolenie na wędkowanie na wybrany akwen (staw, jezioro, obwód rybacki rzeki)   w 2022 roku

Lp.
Okres
Wysokość składki dla członków PZW
Wysokość  składki dla osób niezrzeszonych z VAT*

1

Zawody 20,00 zł

x

2

1 dzień 40,00 zł

65,00 zł

3

3 dni 60,00 zł

90,00 zł

4

7 dni 85,00 zł

140,00 zł

Uwaga: Osoba niezrzeszona to osoba, która nie wniosła składki członkowskiej ogólnozwiązkowej na dany rok kalendarzowy i tym samym nie jest Członkiem PZW.

Podstawa:

Uchwała Nr 216/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód w roku 2022
Uchwała Nr 229/21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu 8 października 2021 r. w sprawie wysokości opłat rocznych za zezwolenie na wędkowanie dla osób niezrzeszonych
Uchwała Nr …../21 Zarządu Okręgu PZW w Poznaniu podjęta w dniu ….. grudnia 2021 r.