SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ NA WĘDKOWANIE W ROKU 2022

 

Od dnia 4 stycznia br. włącznie, zezwolenia na rok 2024 można nabywać:

• w poniedziałki i czwartki w godz. 1600-1800 w siedzibie Koła
(ul. Kilińskiego 2 – filia biblioteki publicznej) •

❗Wędkarz podczas nabywania zezwolenia zobowiązany jest do posiadania karty wędkarskiej, plastikowej legitymacji członkowskiej i wypełnionego rejestru połowów w roku 2023r (dotychczasowi członkowie PZW) oraz legitymacji posiadanych odznaczeń wędkarskich (dotyczy ulg)❗

⚓Skarbnik koła⚓

Patryk Woźniak

tel. kom. 502 287 399