SPRZEDAŻ ZEZWOLEŃ NA WĘDKOWANIE W ROKU 2022

 

Od dnia 25 kwietnia br. włącznie, zezwolenia na rok 2022 można nabywać:

• w poniedziałki w godz. 1600-1800 w siedzibie Koła
(ul. Kilińskiego 2 – filia biblioteki publicznej) •

 

 

❗Wędkarz podczas nabywania zezwolenia zobowiązany jest do posiadania karty wędkarskiej, legitymacji wędkarskiej i wypełnionego rejestru połowów w roku 2021 (dotychczasowi członkowie PZW) oraz legitymacji posiadanych odznaczeń wędkarskich (dotyczy ulg)❗

 

⚓Skarbnik koła⚓

Patryk Woźniak

tel. kom. 502 287 399