Zarząd Koła 2022-2025

Zarząd Koła kadencji 2022-2025

 • Marek Szalony ⚓ Prezes Koła ⚓ nr. tel: 502 287 439
 • Roman Bruczyński ⚓ Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży ⚓ nr. tel: 502 287 439
 • Marcin Gąsiorowski ⚓ Wiceprezes ds. Zagospodarowania Wód ⚓
 • Patryk Woźniak ⚓ Skarbnik ⚓ nr. tel 502 287 399
 • Artur Grześkowiak ⚓Sekretarz
 • Tomasz Nowak ⚓Gospodarz
 • Marek Wesołek ⚓Gospodarz⚓
 • Łukasz Kropacz ⚓Członek/P.S.S.R⚓ nr. tel 502 287 472
 • Stanisław Galewski ⚓Członek⚓
 • Dawid Nowak ⚓Członek⚓
 • Konrad Przebierała ⚓Członek⚓

Komisja rewizyjna kadencji 2022-2025

 • Roman Idziak ⚓Przewodniczący⚓
 • Łukasz Maksymów ⚓Z-ca Przew./Sekretarz⚓
 • Jan Kruczyński ⚓Członek⚓

 

Rzecznik dyscyplinarny Koła

 • Stanisław Galewski ⚓Rzecznik⚓